> Spojnice > Klamerice > tanke klamerice


Tanke klamerice

Pod tankim klamerica podrazumijevamo razne širine BeA klamerica iz tanke žice debljine max. do 1 mm. Namjenjene za zabijanje tanjih materijala. Ovisno o širini i debljini žice označavamo ih kao BeA tip 71, 72, 74, 80/380, 97, 98 i tip 99. 

Klamerice tip 71 od 6 - 16 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK), kaljene (NKS), inox (NR), aluminijske (LM), mesing (MS), sa nasjekom pila (DP) i u različitim RAL bojama

klamerice tip 71

Za alate:

 • 71/16-421
 • 71/16-436 LN
 • 71/14-451 A
 • 71/14-451 AL

Klamerice tip 72 od 6 - 16 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK), kaljene (NKS), inox (NR), i u različitim RAL bojama

Klamerica BeA tip 72

Za alate:

 • 72/16-422
 • 72/14-451 A
 • 72/14-452 AL

Klamerice tip 74 od 6 - 16 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK) i u crnoj boji (RAL)

Klamerice BeA tip 74

Za alate:

 • 74/16-404

Klamerice tip 80/380 od 3 - 25 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK), kaljene (NKS), inox (NR), aluminijske (LM), mesing (MS), sa različitim nasjecima i u različitim RAL bojama

Klamerice BeA tip 80 / 380

Za alate:

 • 380/16-420
 • 380/16-429 LN
 • 380/14-450 A
 • 380/14/450 AL
 • 380/25-559 L
 • 380/16-419
 • 380/14-400 Spreiz/Flare

 


Klamerice tip 95 od 6 -16 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK) i u različitim RAL bojama

Klamerice BeA tip 95

Za alate:

 • 95/16-425
 • 95/16-418
 • 95/14-455 AL

 


Klamerice tip 97 od 6 - 25 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK), kaljene (NKS), inox (NR), aluminijske (LM), mesing (MS) i nasjekom pila (DP) - standardno presvučene Harzom (HZ) koji olakšava ulazak klamerice i povečava otpor na izvlačenje 

Klamerice BeA tip 97

Za alate:

 • 97/16-407
 • 97/25-550

Klamerice tip 98 od 10 - 25 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK), kaljene (NKS), inox (NR) i sa nasjekom pila (DP) - standardno presvučene Harzom (HZ) koji olakšava ulazak klamerice i povečava otpor na izvlačenje 

Klamerice BeA tip 98

Za alate:

 • 98/25-551

Klamerice tip 99 od 19 - 40 mm

Dostupne kao: pocinćane (NK) i kaljene (NKS)

Klamerice BeA tip 99

Za alate:

 • kombi 229

 


Više detalja o pripadajućim alatima za zabijanje tankih klamerica:

<< natrag na pregled