AlatiSpecijalni pneumatski alati > pneumatska klamerica za Barkod etikete


Pneumatska klamerica za Barkod etikete

Označavanje drveta upravo je postalo mnogo jednostavnije!. Ručno označavanje drveta sa barkod etiketama ne samo da je vremenski dugotrajno, nego i umarajuće. Zbog toga smo razvili specijalni pneumatski alat za označavanje drveta sa barkod etiketama.

BeA 380/10-400 - barkod alat za etikete i klamerice tip 380/80 dužine 10 mm

Pneumatska klamerica za barkod BeA 380/10-400

Primjena: proizvođači drvenih proizvoda

 

Brzo i sigurno pričvršćivanje barkod etiketa!

 

Težina: 1,8 kg

kapacitet: 157 klamerica